Spring til indhold

Socialtilsyn Øst har modtaget en præcisering vedrørende fortolkningen af ”månedlig indberetning” af magtanvendelser

21.02.2022

Vi ændrer på baggrund af en præcisering nu fortolkning af, hvad det vil sige at indberette ”månedligt” eller ved ”månedens udgang”.

Fremover skal månedlig indberetning af magtanvendelser ske inden udgangen af en kalendermåned. Indgreb foretaget i månedens sidste dage kan efter en konkret vurdering indsendes i løbet af de første dage i den følgende måned.

Der ændres ikke på fortolkningen af øvrige frister, herunder frister for registrering af indgreb.



Feedback

Sidst opdateret

21.02.2022

Ansvarlig redaktør

Christina Janns