Spring til indhold

Godkendelsen trin for trin

Når man som virksomhed eller forening ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 95 og § 96 i lov om social service, skal man godkendes af et af landets fem socialtilsyn. 

Det sker for at sikre, at de offentlige tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA efter § 95 og § 96 i lov om social service anvendes efter formålet og øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud til foreninger eller virksomheder, der varetager arbejdsgiveransvaret.  

I Region Sjælland (minus Holbæk Kommune og plus Hjørring Kommune) er det Socialtilsyn Øst, der står for alle godkendelser på området.  

Der er tre betingelser for en godkendelse:

  • Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent
  • Foreningen eller den private virksomhed skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelsen og medarbejdere
  • Ledelsen skal kunne påvise, at foreningen eller virksomheden har kendskab til ansættelsesret. 

Når I ønsker jeres forening eller virksomhed godkendt, skal I sende en ansøgning til socialtilsynet med tilhørende budgetskema og seneste årsregnskab. Ansøgningsskemaet og budgetskemaet ses i højreboksen her på siden, hvor I også finder en vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet.

Taksten for godkendelse til BPA-ordningen i 2021

Taksttype

Takst

Godkendelse

21.082

Driftsorienteret tilsyn

7.613

Taksten for godkendelse til BPA-ordningen i 2022

Taksttype

Takst

Godkendelse

22.456

Driftsorienteret tilsyn

8.109Feedback

Sidst opdateret

13.12.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær