Spring til indhold

Efter godkendelsen - hvad så?

Når I som forening eller privat virksomhed er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 95 og § 96 i lov om social service, vil I fra den dato, der fremgår af godkendelsen, få tilsyn med de opgaver, I har i forbindelse med jeres BPA-arbejdsgiverfunktion. 

Det betyder følgende, som I skal være opmærksomme på fra en start.

  • I vil blive opkrævet en årlig tilsynstakst, så længe I er i drift.
  • I skal indsende revideret årsregnskab fra det år, I modtager godkendelsen og budget for det kommende år. 

Se nærmere om årsregnskab, budgetter, det løbende tilsyn og jeres oplysningspligt under menupunktet Det løbende tilsyn.Feedback

Sidst opdateret

28.06.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær