Spring til indhold

Godkendte Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) virksomheder

Fælles liste over godkendte virksomheder

Socialtilsynene offentliggør en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service. Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at opdatere oversigten løbende. 

Formålet med den fælles liste er at gøre det nemt tilgængeligt for borgere og nærtstående at få overblik over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger.Feedback

Sidst opdateret

28.06.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær

Godkendte BPA virksomheder