Spring til indhold

Tilsyn med §85 levereandører

Indhold

Et årligt, anmeldt tilsyn pr. tilbud. Tilsynet tager udgangspunkt i Socialstyrelsen kvalitetsmodel samt krav i gældende lovgivning på retssikkerheds- og sundhedsområdet. Tilsynet omfatter som regel følgende temaer:

 • Visitation, afgørelse og information
 • Borgernes tilfredshed
 • Kvalitetssikring af indsatsen
 • Dokumentation af mål, indsatser og opfølgning
 • Målgruppe
 • Metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Frivillige
 • Økonomi/takst

Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn

Dataindsamling

 • Interview med ledelse
 • Medarbejderinterview (to til fem medarbejdere i et fællesinterview, afhængigt af tilbuddets størrelse)
 • Borgerinterview (fire-fem borgere ved tilbud under 50 pladser, otte-ni borgere ved tilbud over 50 pladser)
 • Vurdering af data i forhold til visitation, kommunalt serviceniveau og diverse lovgivning. Stikprøvekontrol i den borgerrettede dokumentation (10% af borgernes journaler – maximalt 10 borgerjournaler – gennemgås)
 • Opfølgning på takstberegning ved økonomikonsulent

Rapport

Rapporten for tilsynet sendes i høring til opdragsgiver (oftest leverandøren af ydelsen) inden for en måned. Den indeholder eventuelle anbefalinger. Efter høringsfasen sendes den endelige rapport.

Rapporten forholder sig ikke til eventuelle påbud eller skærpet tilsyn. Dette ansvar påhviler kommunens egen myndighed.

Der kan – ved behov – i kontrakten indskrives et møde med opdragsgiver/leverandør, hvor rapportens indhold kan drøftes.

Hvad er ikke omfattet af tilsynet

Tilsynet forholder sig ikke til stedets driftsøkonomi dvs. budget/regnskab. Fokus i forhold til tilbuddets økonomi er udelukkende på takstberegningen til Tilbudsportalen.

Juridisk sparring/opfølgning henvises til egen kommune.

Tilkøbsmuligheder

Opfølgning ved påbud/skærpet tilsyn kan tilkøbes.

Temaer i tilsynet, der kan tilkøbes, er f.eks:

 • Magtanvendelser
 • Overgreb
 • Forhold, som Socialtilsyn Øst bliver bekendt med under tilsynsopgaven.

Pris

Der betales i 2019 28.050 kr. pr tilsyn ved 0-49 pladser

Der betales i 2019 31.416 kr. pr. tilsyn ved mere end 50 pladser. 

Ved tilkøb aftales pris ift. opgavens omfang.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.10.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær