Spring til indhold

Tilsyn med §103 og §104 tilbud

 

Socialtilsyn Øst kommer på et årligt anmeldt tilsyn pr. tilbud. Tilsynet tager udgangspunkt i Socialstyrelsen kvalitetsmodel og omfatter som regel følgende temaer:

 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Selvstændighed og sociale relationer
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Fysiske rammer
 • Takstberegning

Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn

Dataindsamling

 • Interview med ledelse
 • Interview med mindst to medarbejdere, om muligt med forskellig faglig baggrund
 • Interview stikprøve blandt om muligt mindst tre brugere, evt. med brugerråd.
 • Pårørende interviewes ved borgere med udstrakt funktionsnedsættelse
 • Vurdering af data i forhold til visitation, kommunalt serviceniveau og relevant lovgivning.

Rapport

En rapport for tilsynet sendes i høring til opdragsgiver (oftest tilbuddet) inden for en måned. Denne indeholder en vurdering af, om grundlaget for at være på Tilbudsportalen fortsat er opfyldt. Den indeholder samtidig eventuelle anbefalinger. Efter høringsfristen sendes den endelige rapport.

Rapporten forholder sig ikke til eventuelle påbud eller skærpet tilsyn. Dette ansvar påhviler kommunens egen myndighed.

Der kan – ved behov – i kontrakten indskrives et møde med opdragsgiver/tilbud, hvor rapportens indhold kan drøftes.

Hvad er ikke omfattet af tilsynet

Tilsynet forholder sig ikke til stedets driftsøkonomi dvs. budget/regnskab. Fokus i forhold til tilbuddets økonomi er udelukkende på takstberegningen til Tilbudsportalen.

Juridisk sparring/opfølgning henvises til egen kommune.

Tilkøbsmuligheder

Sagsbehandling for kommuner ved ansøgninger om ny-godkendelse som §103- og §104-tilbud kan tilkøbes.

Temaer i tilsynet, der kan tilkøbes, er f.eks:

 • Magtanvendelser
 • Overgreb
 • Forhold, som Socialtilsyn Øst bliver bekendt med under tilsynsopgaven.

Pris

Der betales i 2019 25.245 kr. pr. tilsyn.

Ved tilkøb aftales pris ift. opgavens omfang.

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.10.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær