Spring til indhold

Plejefamiliers rettigheder og pligter i arbejdet med anbragte børn og unge

Dato: 11. oktober 2018 (tilmelding)

Tid: Kl. 8.30 - 15.30

Sted: Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Målgruppe: Pleje- og aflastningsfamilier

Pris: 1.200,00 kr. pr. deltager, prisen er inkl. forplejning hele dagen

Kursets formål:

Arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie tager udgangspunkt i en kompleks lovgivning, som kan være svær at omsætte til daglig praksis. Formålet med kurset er derfor, at give familierne indsigt i hvilke forventninger, rettigheder og pligter der er i arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie, samt at give konkrete eksempler på hvordan loven anvendes i praksis. 

Kursets indhold:

  • Lovgivning (herunder tavshedspligt, underretningspligt, høringsret, supervision, efteruddannelse, Lov om voksenansvar, adoption uden samtykke og videreført anbringelse)
  • Handleplan (herunder partsstatus, krav om opfølgning og konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet)
  • Med hvem og hvordan samarbejder man som pleje- og aflastningsfamilie (herunder betydningen af samarbejdet med biologiske forældre, samarbejdet med anbringende kommune og andre eksterne samarbejdspartnere, samt samarbejdet med socialtilsynet bl.a. ift. anmeldt/uanmeldt tilsyn, skærpet tilsyn, pålæg, ændringer i godkendelsen, belastningsgrader og scoren i rapporterne)

Undervisere:

Connie Møbjerg:

Uddannet socialformidler med diplom i børn og unge. Har 26 års erfaring med bl.a. anbragte børn og unge som hhv. sagsbehandler, familieplejekonsulent, socialfaglig konsulent og gruppeleder i Børn og Unge. Ansat i Socialtilsyn Øst, Afdeling ny-godkendelser, samt underviser på grundkursus for plejefamilier.

Runa Krabbenhøft:

Uddannet socialformidler med diplom i børn og unge. Har 22 års erfaring med bl.a. anbragte børn og unge som hhv. sagsbehandler og familieplejekonsulent. Ansat i Socialitlsyn Øst, Afdeling ny-godkendelser, samt underviser på grundkursus for plejefamilier.Feedback

Sidst opdateret

12.04.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen