Spring til indhold

Grundkursus konkret godkendte plejefamilier

 

Konkret godkendte plejefamilier – køb af pladser på grundkursus for generelt godkendte plejefamilier 

Kommuner kan købe pladser til konkret godkendte plejefamilier på det grundkursus for generelt godkendte plejefamilier, som Socialtilsyn Øst udbyder. Kontakt Socialtilsyn Øst, hvis I som kommune har en konkret godkendt plejefamilie, I ønsker at købe plads til på vores kursus. 

Om grundkurset

Grundkurset har til formål at ruste og understøtte kommende plejefamilier til at modtage børn og unge, der midlertidigt eller længerevarende har behov for en ny omsorgsbase. For såvel døgnpleje- som aflastningsfamilier gælder, at kurset er på 4 dage, fordelt på 2 x 2 sammenhængende hverdage. Emner, der ligger på de 4 dage, er af stor relevans for såvel aflastnings- som plejefamilier. 

Kursets indhold

På grundkurset undervises efter KRITH-modellen, som er den model, Socialstyrelsen seneste har fået udarbejdet til formålet. Alle undervisere er uddannede KRITH-konsulenter. Der er to undervisere under hele kurset. 

Dag 1: Fokus på egen familie. Hvad vil det sige at være aflastnings- eller døgnplejefamilie, hvad skal man medtænke i forhold til egen hverdag, egne børn, øvrige netværk m.m. 

Dag 2: Fokus på tilknytning, samarbejdet med det professionelle netværk og det moderne børnesyn. Hvad betyder tilknytningen, og hvordan arbejder man med det, hvad vil det sige at være en professionel samarbejdspartner, forskelle i opdragelse af egne børn og plejebørn, risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge m.m. 

Dag 3: Fokus på forældresamarbejdet. Hvad er vigtigt, hvordan arbejder man med det, samt sorg og krise m.m. 

Dag 4: Fokus på lovgivning og matchning. Hvordan foregår en sag i kommunen, tavshedspligt, underretningspligt, formålet med handleplaner, hvordan sammensættes løn for plejefamilier, lov om voksenansvar og hvordan matches et barn til plejefamilie m.m.

Der er ved afslutning af hvert grundkursus en anonym evaluering fra kursisterne, der løbende bruges til en vurdering af evt. ændringer og justeringer. Kurset afsluttes med kursusbeviser.

Tidspunkt  

Der afholdes kontinuerligt kurser i 2019. Kontakt koordinator for kurserne på socialtilsynost@holb.dk for tidspunkter og ledige pladser. 

Pris

Prisen for kurset er 2.999 kr., som dækker undervisning, forplejning samt kursusmaterialer. Feedback

Sidst opdateret

22.10.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær