Spring til indhold

3 + 3 Akutanbringelser

Hvis en kommune har et akut behov for at finde et socialt tilbud til en borger, og der ikke findes et egnet godkendt socialt tilbud, kan kommunen efter lov om social service visitere en borger til et ikke-godkendt, socialt tilbud i op til tre uger. 

Kommunen skal orientere Socialtilsyn Øst om visitationen. Hvis særlige grunde taler for det, kan Socialtilsyn Øst træffe afgørelse om, at det ikke-godkendte tilbud benyttes i yderligere tre uger (deraf betegnelsen 3+3-akutanbringelse).

Behov, klageadgang og visitation.   

Der kan være mange forskellige grunde til, at denne type placering kan være nødvendig. Det kan være, at et egnet tilbud er ved at blive etableret, og at alle beregninger viser, at der er højst tre uger til, at det kan tages i brug. Det kan være, at anbringende/visiterende kommune ved, at der inden for tre uger vil blive en plads ledig i et egnet, godkendt tilbud. Begge dele kan skride, og der kan være behov for en forlængelse.

Der er klageadgang for kommunen, hvis Socialtilsyn Øst ikke kan godkende de tre ugers forlængelse.

Det er den anbringende/visiterende kommune selv, der har tilsynsforpligtelsen, både i de første tre uger og i de efterfølgende. Socialtilsyn Øst har først tilsynsforpligtelsen det øjeblik, et eventuelt nyt socialt tilbud er generelt godkendt hos os.Feedback

Sidst opdateret

16.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen