Spring til indhold

Økonomi og indberetning

Socialtilsyn Øst fører økonomisk tilsyn af sociale tilbud. Ifølge lov om Socialtilsyn skal vi vurdere den økonomiske kvalitet ud fra, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i forhold til målgruppen, og om der er gennemsigtighed i økonomien. 

Alle sociale tilbud har pligt til at aflevere årsrapport som nøgletal til Tilbudsportalen og budget for det kommende år, der uploades til Tilbudsportalen. Private sociale tilbud har herudover pligt til at indsende revideret årsregnskab (plus revisionsprotokollat)

Se dokumentet ’Økonomi – frister 2019’ i højreboksen med relevante datoer for indsendelse/upload af oplysninger. 

Dialogen med jer

Vi skal godkende jeres budget. Når budgettet er uploadet, og Socialtilsyn Øst har analyseret det, kontakter vi jer, hvis vi har spørgsmål. Socialtilsyn Øst skal ikke godkende årsregnskab/årsrapporter, men vi kontakter jer, hvis regnskab eller rapport giver anledning til spørgsmål. 

I eller jeres revisorer er altid velkomne til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.

Særligt for fonde og selvejende institutioner

Ifølge lov om socialtilsyn skal Socialtilsyn Øst godkende alle væsentlige, økonomiske dispositioner for sociale tilbud, der er organiseret som fonde og selvejende institutioner. Kontakt os derfor, hvis I overvejer at foretage sådanne dispositioner. 

Særligt for private, sociale tilbud

Private, sociale tilbud og deres revisorer er omfattet af ’Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn. 

 

 Feedback

Sidst opdateret

18.06.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen