Spring til indhold

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen for sociale tilbud. Denne model er udviklet med det formål, at vurdere kvaliteten i de sociale tilbud, jf. lov om socialtilsyn. Modellen indeholder 7 temaer.

Socialtilsynet skal godkende alle tilbud, som er omfattet af tilsynet, jf. lov om socialtilsyn. Socialtilsynet kan kun godkende tilbud som efter tilsynets samlede vurdering har den fornødne kvalitet og opfylder lovens krav i øvrigt.

Socialtilsynet har til opgave, at føre et driftsorienteret tilsyn med de omfattede sociale tilbud. Formålet med det driftsorienterede tilsyn er, at sikre, at de fortsat har den fornødne kvalitet, der skal sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

De 7 temaer er samlet i en kvalitetsmodel for socialtilsynet. For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvend i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Kvalitetsmodellen for sociale tilbudFeedback

Sidst opdateret

20.12.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen