Spring til indhold

Driftsorienteret tilsyn

Der indgår mange forskellige elementer i opgaven med at foretage et driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud. Socialtilsynet skal blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse.

Socialtilsynet skal vurdere, om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse, jf. lov om socialtilsyn. Det er socialtilsynet, der efter en konkret vurdering afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Sociale tilbud, der er godkendt efter lov om socialtilsyn, skal, jf. lov om socialtilsyn om tilbuddenes oplysningspligt, efter anmodning give tilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at det driftsorienterede tilsyn kan gennemføres.

Oplysningsskemaet udfyldes for ud for tilsynbesøget og sendes til socialtilsynet.

Oplysningskemaet finder I under overskriften Selvbetjening.

Tilrettelæggelse af driftsorienterede tilsyn

Tilrettelæggelsen af driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud.

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om tilbuddet. Oplysningerne indhentes blandt andet ved at:

  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynbesøg
  • Indhente oplysninger fra tilbuddet, blandt andet gennem tilbuddets seneste årsrapport
  • Socialtilsynet indhenter oplysninger om tilbuddets daglige drift og godkender budgettet
  • Indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, der har ansvaret for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet
  • Indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer

En del af de relevante oplysninger indhentes fra tilbuddet ved hjælp af et oplysningskema, som tilbuddet udfylder og indsender til socialtilsynet. Oplysningerne kan fx. bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med ledelse, ansatte og borgere med flere.

Læs mere om driftstilsyn

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmer socialtilsynet tilbuddets opfyldelse af kvalitetmodellens indikatorer og kriterier.

Læs om Økonomi og organiseringFeedback

Sidst opdateret

28.11.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen her.