Spring til indhold

Dispensation i forhold til eksisterende godkendelse

Dispensation i forhold til eksisterende godkendelse er kendetegnet ved, at det er en afgrænset afvigelse fra tilbuddets/plejefamiliens eksisterende godkendelse.

En dispensation i forhold til eksisterende godkendelse er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til ”en væsentlig ændring”, som er permanent eller længerevarende. Der er også forskel på, hvor stor en fravigelse, der er tale om – i nogle tilfælde vil fravigelsen af godkendelsen være så stor, at det ikke kan anses for bare at være en fravigelse, men i stedet er en ændring af godkendelsesgrundlaget.

Socialtilsyn Øst skal derfor inden der kan tages stilling til om dispensation fra eksisterende godkendelse foretage en vurdering af, om tilbuddet vil kunne godkendes generelt til den ønskede udvidelse. Hvis tilbuddet vil kunne godkendes generelt hertil, kan Socialtilsynet ikke træffe afgørelse om dispensation fra godkendelse efter Socialtilsynslovens § 5, stk. 6.

Tilbuddet skal derfor ansøge om en væsentlig ændring og anføre om der ønskes en dispensation, hvis der gives afslag på væsentlig ændring.

Der henvises til afsnit om væsentlig ændring her.

 

 Feedback

Sidst opdateret

30.01.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen