Dispensation i forhold til eksisterende godkendelse

Der er pr. 1. juli 2016 foretaget en ændring i lov om socialtilsyn, med en ny § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give et tilbud eller plejefamilier en dispensation i forhold til den eksisterende godkendelse.

Der er pr. 1. juli 2016 foretaget en ændring i lov om socialtilsyn, med en ny § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give et tilbud eller plejefamilier en dispensation i forhold til den eksisterende godkendelse.

Dispensation er kendetegnet ved at det er en afgrænset afvigelse fra tilbuddets / plejefamiliens eksisterende godkendelse.

Årsagen til, at tilbuddene/plejefamilierne ansøger om dispensation, er hovedsageligt begrundet i alder, pladser og evt. målgruppe.

Ansøgningen kan ligeledes være begrundet i ændring af de fysiske rammer, f.eks. ved renovering og forbedring/vedligeholdelse.

En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til ”en væsentlig ændring”, som er permanent eller længerevarende. Der er også forskel på, hvor stor en fravigelse, der er tale om – i nogle tilfælde vil fravigelsen af godkendelsen være så stor, at det ikke kan anses for bare at være en fravigelse, men i stedet er en ændring af godkendelsesgrundlaget

Anmodning om dispensation skal ske skriftligt (digitalt) til Socialtilsyn Øst og gerne direkte til den tilsynskonsulent tilbuddet / plejefamilien kender.

Her finder du ansøgningsskemaet vedr. dispensationFeedback

Sidst opdateret

04.10.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen