Spring til indhold

BPA

Ansøgning til godkendelse, jf. § 18a i lov om socialtilsyn, af varetagelse af arbejdsgiverfunktionen i forbindelse med ordninger om BPA i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service.

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018, fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

Formålet med tilsynet er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

De efterspurgte oplysninger vedrører derfor i udgangspunktet kun den del af foreningen eller virksomheden, der varetager opgaver ifm. BPA-arbejdsgiverfunktionen.

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningens eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer. Det er derfor disse forhold, der spørges in til og ønskes dokumentation for i ansøgningen.

Der gøres opmærksom på, at hvis der sker væsentlige ændringer i foreningen eller virksomheden omkring forhold, der ligger til grund for godkendelsen, så er foreningen eller virksomheden forpligtet til at oplyse socialtilsynet om dette af egen drift.

Udfyldelse af ansøgningsskema

Det bedes angivet i relevant rubrik, hvilke bilag der medsendes ansøgningen.

Ansøgningsskema og relevante bilag sendes til: socialtilsynost@holb.dk

 

Du finder ansøgningsskemaet herFeedback

Sidst opdateret

06.03.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivning på denne side her.