Spring til indhold

Akut placering af borger (3+3)

En kommune kan efter Lov om Social Service § 4, stk. 4 ved akut behov, og hvis der ikke findes et egnet godkendt tilbud, i op til 3 uger placere en borger i et ikke godkendt tilbud.

Socialtilsynet skal orienteres om anvendelsen af det ikke godkendte tilbud og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikke godkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger, jf. Lov om Socialtilsyn § 5, stk. 4.

Ankestyrelsens seneste udmelding er, at bestemmelsen også må anses for at omfatte tilfælde, hvor anbringelsen/visitationen sker i en godkendt plejefamilie/godkendt tilbud, men hvor anbringelsen/visitationen falder uden for godkendelsen.

Som eksempler på særlige grunde for at forlænge i yderligere 3 uger kan være, at etablering af et egnet tilbud er i gang, og at der er højst 3 uger til, at det kan tages i brug, eller at den ansvarlige kommune med sikkerhed ved, at der inden for 3 uger vil blive en plads ledig i et egnet, godkendt tilbud.Feedback

Sidst opdateret

12.04.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivning og bekendtgørelser her.