Spring til indhold

Koncerner og koncernlignende konstruktioner

Beslutninger om koncerner og/eller koncernlignede konstruktioner tages af socialtilsynet ud fra en vurdering af de faktiske forhold omkring de juridiske enheder, der omfattes af beslutningen. Væsentlige elementer i grundlaget for beslutningen er samhandel og sammenfald i ledelse og/eller bestyrelse. Formålet med en koncernbeslutning er bl.a. at skabe en øget gennemskuelighed i transaktioner mellem enhederne i koncernen/den koncernlignede konstruktion, som er kontrolleret eller hvor der er mulighed for at udøve kontrol over transaktionerne.  

Socialtilsynet foretager således en konkret vurdering for de enkelte juridiske enheder.

Tilbud, som indgår i private koncerner og koncernlignende konstruktioner, skal ud over årsbudgetter for de respektive tilbud foreligge koncernnote jf. § 15, stk. 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn, hvoraf transaktionerne mellem enhederne i koncernen/den koncernlignende konstruktion skal fremgå.

Socialtilsynet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at ikke monetære transaktioner ligeledes skal fremgå af koncernnoten.

Socialtilsynet skal i forbindelse med tilsynet forholde sig til, om øvrige betalinger mellem tilbuddet og øvrige enheder i koncernen sker på markedsvilkår.

Socialtilsynet gør i øvrigt opmærksom på, at det påhviler tilbuddets godkendte revisor, at påse at afregning mellem de enkelte koncernenheder foregår på markedsvilkår.

 Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen