Spring til indhold

Budget

Det fremgår af § 15, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn, at budgetter for private tilbud skal indberettes senest 1. oktober i året før det kalenderår, årsbudgettet vedrører. Budgetter for kommunale og regionale tilbud skal indberettes senest 15. november før det kalenderår, årsbudgettet vedrører. Det fremgår ligeledes af § 16, stk. 4, at der er sat en frist for socialtilsynets godkendelse af budgettet, hvilket betyder at årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynene inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem 1. oktober og 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Årsbudgettet skal indberettet i budgetskema, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Budgetskemaet skal findes og indberettes på Tilbudsportalen under Budget under fanen Økonomi. Socialtilsynet forholder sig til og godkender tilbuddets samlede budget.

Budgetskema

For tilbud, som indgår i private koncerner og koncernlignende konstruktioner, skal betalinger/transaktioner (såvel monetære som ikke monetære) mellem enheder i koncernen angives i koncernnoten og markeres i budgetskemaet.

Socialtilsynet skal i forbindelse med budgetgodkendelsen bl.a. forholde sig til om kravene til størrelsen af husleje, bestyrelsesvederlag m.v. jf. § 16, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn, stadig er opfyldt.

Socialtilsynet har mulighed for at anmode om mere detaljerede oplysninger om de enkelte budgetposter, såfremt budgettet ikke fremstår gennemsigtigt.

Hvis socialtilsynet vurderer, at årsbudgettet ikke umiddelbart kan godkendes, indgår socialtilsynet i dialog med tilbuddet om de forhold, som ligger til grund for vurderingen.

 Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen