Magtanvendelser

Socialtilsynet skal ikke modtage indberetninger om magtanvendelser, da det er straffelovens regler der er gældende for plejefamilier.

En vis grad af magtanvendelse er i særlige tilfælde tilladt, når børn bliver anbragt på en døgninstitution.

Bliver børnene derimod anbragt i pleje hos en familie, er sagen en anden.

Her gælder de samme regler, som ved enhver anden almindelig familie. Der er altså ingen revselsesret overhovedet.

Eventuel anvendelse af fysisk magt overfor plejebørn er derfor omfattet af straffelovens regler om vold, og vil kunne medføre strafansvar.Feedback

Sidst opdateret

12.01.2016

Ansvarlig redaktør

Lene Haffner Nielsen