Spring til indhold

Driftsorienteret tilsyn

Forud for det driftsorienterede tilsynsbesøg, skal I som plejefamilie udfylde et oplysningsskema.

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om jer som plejefamilie. Oplysningerne udgør, sammen med bedømmelsen af kvaliteten, grundlaget for socialtilsynets vurdering af, hvorvidt I fortsat kan godkendes som plejefamilie.

Plejefamilier, der er godkendt efter lov om socialtilsyn, skal, jf. lov om socialtilsyn om tilbuddenes oplysningspligt, efter anmodning give tilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at det driftsorienterede tilsyn kan gennemføres.

Oplysningsskemaet udfyldes forud for tilsynsbesøget og sendes til socialtilsynet via borger.dk

Oplysningsskemaet finder I under overskriften Selvbetjening.

Tilrettelæggelse af driftsorienteret tilsyn

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie. Det kan være oplysninger indhentet fra plejefamilien selv eller andre kilder.

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne indhentes blandt andet ved at:

  • Indhente oplysninger fra plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer
  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.
  • Indhente oplysninger om de økonomiske ressourcer

En del af de relevante oplysninger fremkommer af det oplysningsskema, som plejefamilien udfylder og indsender til socialtilsynet. Oplysningerne kan feks. bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med plejeforældre, plejebørn og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, med flere.

Læs mere om driftstilsyn

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmer socialtilsynet plejefamiliens opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier.

KvalitetsmodellenFeedback

Sidst opdateret

20.09.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen