Spring til indhold

Dispensation i forhold til eksisterende godkendelse

Der er pr. 1. juli 2016 foretaget en ændring i lov om socialtilsyn, med en ny § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give et tilbud eller en plejefamilie dispensation i forhold til den eksisterende godkendelse.

Dispensationen er kendetegnet ved, at det er en afgrænset afvigelse fra tilbuddets/plejefamiliens eksisterende godkendelse.

Årsagen til, at tilbuddene/plejefamilierne ansøger om dispensation, er hovedsageligt begrundet i alder, pladser og evt. målgruppe.

Ansøgningen kan ligeledes være begrundet i ændring af de fysiske rammer, f.eks. ved renovering og forbedring/vedligeholdelse.

En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til ”en væsentlig ændring”, som er permanent eller længerevarende. Der er også forskel på, hvor stor en fravigelse, der er tale om – i nogle tilfælde vil fravigelsen af godkendelsen være så stor, at det ikke kan anses for bare at være en fravigelse, men i stedet er en ændring af godkendelsesgrundlaget

Anmodning om dispensation skal ske skriftligt via www.virk.dk eller www.borger.dk til Socialtilsyn Øst og gerne direkte til den tilsynskonsulent tilbuddet/plejefamilien kender.Feedback

Sidst opdateret

09.01.2019

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen her.