Spring til indhold

Økonomi

Socialtilsynet skal, i forbindelse med det løbende driftstilsyn med plejefamilierne, føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har fornøden kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse.

Det indebærer blandt andet, at socialtilsynet skal føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har de nødvendige økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse.

Vurderingen af, om plejefamilien har de nødvendige økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse, beror på en konkret og individuel vurdering af familiens privatøkonomiske forhold.

Vurderingen kan tage udgangspunkt i:

  • Det samlede antal børn i husstanden
  • Om plejefamilien er i stand til at betale sine løbende udgifter
  • Hvordan plejefamiliens bolig finansieres
  • Om de vil være i stand til at betale renter og afdrag.

Oplysninger om evt. ændringer i plejefamiliens økonomiske forhold, fremgår blandt andet af oplysningsskemaet.

 Feedback

Sidst opdateret

04.10.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen