Spring til indhold

Processen for godkendelsen.

Læs om processen for godkendelse til pleje- eller aflastningsfamilie, herunder informationsmøde, grundkursus, tilsynsbesøg m.m.

Det samlede nedenstående forløb, er tænkt som en proces, hvor dels I som familie og Socialtilsyn Øst løbende skal reflekterer over, hvorvidt opgaven som henholdsvis aflastnings- eller døgnplejefamilie matcher til jeres familie samt hvilke opgaver, I som familie vil egne Jer bedst til.

Deltagelse på informationsmøde for nye plejefamilierInformationsmøderne har til formål, at give deltagerne viden om processen i forhold til godkendelse samt hvilke krav der stilles til pleje- og aflastningsfamilier i tiden fremover. Det er desuden formålet, at informationsmøderne medvirker til, at deltagerne træffer beslutning om at være pleje- og aflastningsfamilier, ud fra et så oplyst grundlag som muligt.

Læs om informationsmøder og tidspunkter

Indsendelse af ansøgningsskema for nye plejefamilierI skal i forbindelse med ansøgningsskemaet give samtykke til, at Socialtilsyn Øst indhenter en række oplysninger om jer, f.eks. straffe- og børneattester. Det kan også være aktuelt at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke.  

Jeres udfyldte ansøgningsskema skal sendes til Socialtilsyn Øst via sikker post på www.borger.dk 

Ansøgningsskema

Når Socialtilsyn Øst har modtaget jeres ansøgningsskema, vil I modtage en bekræftelse. I vil herefter blive kontaktet, når der er en ledig plads på et grundkursus, hvor vi også vil lave aftaler med jer om datoer for godkendelsesbesøg.

Første godkendelsesbesøgInden grundkurset vil Socialtilsyn Øst komme på det første besøg hos jer. Ved besøget vil vi nærmere drøfte jeres motivation for ansøgningen, gennemgå det på forhånd indsendte materiale, samt i en dialog med jer gennemgå 2-3 af kvalitetsmodellens 7 temaer, som er den model Socialstyrelsen har fået udarbejdet til formålet.

Kvalitetsmodellen

I vil ved første besøg få udleveret en arbejdsopgave, hvor I skal skrive jeres livshistorie. Denne skal sendes til Socialtilsyn Øst, som skal have den senest én uge før andet besøg.

Godkendelse af grundkurset krævet begge plejeforældres fulde deltagelse.

Socialtilsyn Øst holder løbende kurser. 

Alle grundkurser finder sted i Holbæk på vores adresse:

  • Jernbanevej 6, 3. sal, 4300 Holbæk. 

Grundkurserne ligger over fire hverdage i 2 x 2 sammenhængende dage. 

Undervisningen på alle fire kursusdage ligger i tidsrummet kl. 9.00 - 15.30. Der vil på kurserne være en let forplejning, der er gratis for deltagerne. Der vil være morgenkaffe fra kl. 8.45 - 9.00. 

Kursisterne skal selv afholde udgifter i forbindelse med fravær fra arbejdsplads samt kørsel.

Ved spørgsmål til kursusforløbet eller godkendelsesprocessen i øvrigt, kan du kontakte uddannelseskoordinator Runa Krabbenhøft på telefon. 72 36 30 03 eller via e-mail: runkr@holb.dk.

Grundkursus for Pleje- og aflastningsfamilieGrundkurset er lovpligtigt og holdes i 2 moduler á 2 dage, dvs. over 4 dage i alt.  

Grundkursus

Andet godkendelsesbesøgEfter grundkurset, vil Socialtilsyn Øst komme på andet besøg hos jer. Ved dette besøg, vil vi i en dialog med jer, gennemgå den resterende del af kvalitetsmodellens temaer, drøfte forløbet på kurset, samt drøfte den arbejdsopgave I har indsendt omkring jeres livshistorie. Socialtilsyn Øst, vil ved enten 1. eller 2. besøg hos jer, have en kort samtale med jeres egne børn, i forhold til deres holdning til det, at skulle indgå i have aflastnings- eller døgnplejebørn i hjemmet.

Tilbudsportalen, oplysninger af jeres familieAlle godkendte aflastnings- og plejefamilier skal registreres på Tilbudsportalen.

Tilbudsportalen er det forum kommunerne bruger til at finde og matche familier til de opgaver de har. Kommunerne må kun benytte generelt godkendte plejefamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Tilbudsportalen administreres af Socialstyrelsen. I ansøgningsskemaet kan I se, hvilke oplysninger der bliver synlige på Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med en stjerne (*). I vil på Tilbudsportalen være anonymiseret, så man ikke kan se jeres navne, adresse m.m. I vil fremgå med stamoplysninger, såsom hvad I er godkendt til, hvor gamle I er, hvor gamle egne børn er, om I har dyr m.m.

De pågældende sagsbehandlere i kommunerne har koder, som gør, at de kan få adgang til jeres navne, adresse og telefonnr., så de har mulighed for at kontakte jer direkte. 

Det er vigtigt, at I orienterer Socialtilsyn Øst, når et plejebarn enten tilflytter eller fraflytter jeres adresse, således at antallet af jeres ledige pladser er opdateret.

Hvis I er bosiddende i Holbæk Kommune, skal I ikke søge via Socialtilsyn Øst, men via Socialtilsyn Hovedstaden. Det skyldes, at Holbæk Kommune der drifter Socialtilsyn Øst, ikke må føre tilsyn med sig selv.

Godkendelsesramme for plejefamilierGodkendelsesrammen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Socialtilsyn Hovedstaden, Øst, Midt og Nord.


Formålet med arbejdsgruppen har bl.a. været at justere, præcisere og tydeliggøre, hvilke kompetencer og øvrige forhold, der kan tillægges betydning i vurderingen af, hvilken belastningsgrad ansøgere som familieplejere kan godkendes til

 

Godkendelsesramme for plejefamilierFeedback

Sidst opdateret

28.11.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen