Spring til indhold

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen for plejefamilier. Denne model er udviklet med det formål, at vurdere kvaliteten i plejefamilien, jf. lov om socialtilsyn. Modellen indeholder 7 temaer.

Socialtilsynet skal godkende alle tilbud, som er omfattet af tilsynet, jf. lov om socialtilsyn. Socialtilsynet kan kun godkende tilbud, herunder plejefamilier, som efter tilsynets samlede vurdering, har den fornødne kvalitet, og opfylder lovens krav i øvrigt.

Socialtilsynet har til opgave, at føre et driftsorienteret tilsyn med de omfattede sociale tilbud, herunder plejefamilier. Formålet med det driftsorienterede tilsyn er at sikre, at de fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn.

Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Familiestruktur og familiedynamik
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer


De 7 temaer er samlet i en kvalitetsmodel for socialtilsynet. For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvend i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

 

Kvalitetsmodellen for plejefamilierFeedback

Sidst opdateret

04.10.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen