Spring til indhold

Hvad er KRITH

KRITH er det nyeste materiale, som Socialstyrelsen har fået udarbejdet til uddannelse af pleje- og aflastningsfamilier. KRITH står for:

Kompetencer

Ressourcer

Inddragelse

Tillid, trivsel og tilknytning

Hverdagsliv

KRITH er bygget op om 6 læringsmål, der beskriver, hvad kursisterne skal nå i løbet af kurset, som et grundlag for plejefamiliefunktionen.

De 6 læringsmål

  • Har udviklet indsigt i og kender egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage omsorg for et plejebarns trivsel. Løbende tilegne sig ny viden og nye handlekompetencer som plejeforælder
  • Kan understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets og den unges liv og drage omsorg for et barn og ung i pleje, herunder tage hensyn til følgerne af anbringelsen og andre særlige behov
  • Kan fremme plejebarnets eller den unges selvstændighed, trivsel, sundhed og udvikling, gennem inddragelse af plejebarnet i forhold til hjem, dagtilbud, skolegang og fritid
  • Kan støtte barnets samvær med forældre, pårørende og øvrige netværk med udgangspunkt i barnets bedste og indgå i et trivselsfremmende, inddragende og respektfuldt samarbejde.
  • Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde, med professionelle omkring barnet til barnets bedste
  • Kender de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen

Materialet tager udgangspunkt i, at deltagerne skal introduceres for den nyeste og mest relevante viden, teori, forskning og lovgivning. Det vægtes samtidigt i kurset, at deltagerne får udviklet handlekompetencer til at håndtere hverdagen som plejefamilie samt får mulighed for at reflektere over, hvad livet som plejefamilie indebærer.Feedback

Sidst opdateret

23.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen