Spring til indhold

Grundkursus

Siden januar 2006 har det været obligatorisk at deltage i uddannelse i forbindelse med din godkendelse som plejefamilie. Denne uddannelse er gratis, og lever op til de nye krav i serviceloven. Uddannelsen giver dig redskaber til, og viden om hvad arbejdet som plejefamilie indebærer.

Det har siden 2006 været obligatorisk at deltage i uddannelse i forbindelse med godkendelse som pleje- og aflastningsfamilie.

Som et led i godkendelsesproceduren som pleje- eller aflastningsfamilie, står Socialtilsyn Øst selv for undervisningen på grundkurset. Grundkurset foregår efter KRITH modellen, som er den model Socialstyrelsen har fået udarbejdet til formålet. Alle undervisere på grundkurset er uddannede KRITH konsulenter.

 

Hvad er KRITHKRITH er det nyeste materiale, som Socialstyrelsen har fået udarbejdet til uddannelse af pleje- og aflastningsfamilier. KRITH står for:

Kompetencer

Ressourcer

Inddragelse

Tillid, trivsel og tilknytning

Hverdagsliv

KRITH er bygget op om 6 læringsmål, der beskriver, hvad kursisterne skal nå i løbet af kurset, som et grundlag for plejefamiliefunktionen.

De 6 læringsmål

 • Har udviklet indsigt i og kender egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage omsorg for et plejebarns trivsel. Løbende tilegne sig ny viden og nye handlekompetencer som plejeforælder
 • Kan understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets og den unges liv og drage omsorg for et barn og ung i pleje, herunder tage hensyn til følgerne af anbringelsen og andre særlige behov
 • Kan fremme plejebarnets eller den unges selvstændighed, trivsel, sundhed og udvikling, gennem inddragelse af plejebarnet i forhold til hjem, dagtilbud, skolegang og fritid
 • Kan støtte barnets samvær med forældre, pårørende og øvrige netværk med udgangspunkt i barnets bedste og indgå i et trivselsfremmende, inddragende og respektfuldt samarbejde.
 • Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde, med professionelle omkring barnet til barnets bedste
 • Kender de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen

Materialet tager udgangspunkt i, at deltagerne skal introduceres for den nyeste og mest relevante viden, teori, forskning og lovgivning. Det vægtes samtidigt i kurset, at deltagerne får udviklet handlekompetencer til at håndtere hverdagen som plejefamilie samt får mulighed for at reflektere over, hvad livet som plejefamilie indebærer.

Grundkursus HjørringSom et led i godkendelsesproceduren som hhv. pleje- eller aflastningsfamilie, skal familier i Hjørring Kommune på grundkursus på SoSu Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg. Kurset er tilrettelagt som AMU-kursus.

Grundkurset består af 5 undervisningsdage, der som oftest ligger på 5 sammenhængende hverdage.

Godkendelse af grundkurset kræver begge plejeforældres fulde deltagelse.

Der vil på kurserne være forplejning, der er gratis for deltagerne. 

Kursisterne skal selv afholde udgifter i forbindelse med fravær fra arbejdsplads samt kørsel. Dog kan der i nogle tilfælde søges kursusgodtgørelse efter gældende AMU-regler. For nærmere information kontaktes: SoSu Nord

Ansøgere skal ikke selv tilmelde sig grundkursus, da dette formidles via Socialtilsyn Øst, som samtidig giver betalingstilsagn. Uden betalingstilsagn fra Socialtilsyn Øst kan udgiften ikke forventes at blive dækket.

Ved spørgsmål til kursusforløbet eller godkendelsesprocessen i øvrigt, kan du kontakte uddannelseskoordinator Runa Krabbenhøft på telefon: 72 36 30 03 eller via e-mail: runkr@holb.dk.

 

Grundkursus SjællandGrundkurset består af 2 moduler á 2 dage

 Modul 1 indeholder:

 • Hvad kræves der af jer som familie og hvilken betydning har det for biologiske børn
 • Det moderne børnesyn
 • Relation og tilknytning til børn med følelsesmæssige vanskeligheder

Modul 2 indeholder:

 • Samarbejdet med biologiske forældre og andet netværk
 • Rollen som professionel plejefamilie i samarbejde med andre professionelle
 • Lovgivningen på området, herunder tavshedspligt, handleplaner, kontrakter m.m.
 • Matchning af opgaver til jeres familie – ift. begrænsning og ressourcer i familien

Der vil gennem grundkurset være hjemmeopgaver i form af artikler, der skal læses samt skriftlige opgaver.

Godkendelse af grundkurset kræver begge plejeforældres fulde deltagelse

Socialtilsyn Øst holder løbende kurser. 

Alle grundkurser finder sted i Holbæk på adressen:

 • Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Grundkurserne ligger over fire hverdage i 2 x 2 sammenhængende dage. 

Undervisningen på alle fire kursusdage ligger i tidsrummet kl. 9.00 – 15-30.  Der serveres morgenkaffe fra kl. 8.45 – 9.00.  Derudover er der fuld forplejning på kurserne, der er gratis for deltagerne. 

Kursister skal selv afholde udgifter i forbindelse med fravær fra arbejdsplads samt kørsel.

Ved spørgsmål til kursusforløbet eller godkendelsesprocessen i øvrigt, kan du kontakte uddannelseskoordinator Runa Krabbenhøft på telefon: 72 36 30 03 eller via e-mail: runkr@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

26.10.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen