Spring til indhold

Godkendelse til plejefamilie

Hvis I ønsker at blive godkendt som plejefamilie eller aflastningsfamilie, skal I udfylde ansøgningsskemaet, som I finder her på siden.

Ønsker I at blive pleje- eller aflastningsfamilie, skal I udfylde og indsende et ansøgningsskema til socialtilsynet. Foruden ansøgningsskemaet skal socialtilsynet se jeres seneste årsopgørelse fra SKAT samt et budget for indeværende år. Hvis I har selvstændig virksomhed skal I også indsende seneste årsregnskab for virksomheden. For at lette sagsbehandlingstiden, bedes I fremsende det samtidig med ansøgningsskemaet.

I forbindelse ansøgningen skal I give samtykke til, at der indhentes en række oplysninger om jer, f.eks. straffe- og børneattester, for alle i husstanden der er fyldt 15 år og derover. Der vil efter indsendelse af jeres ansøgning, komme forespørgsel til godkendelse direkte ind i jeres e-boks. Det betyder derfor, at alle i husstanden på 15 år og derover skal have oprettet en e-boks. Anmodning om straffe- og børneattester ligger kun i jeres e-boks i 14 dage, hvorefter de bliver forældet og afvist, hvorfor der så vil skulle indhentes på ny. Det er derfor vigtigt at holde øje med sin e-boks og hjælpe unge i huset med at gøre det samme.

Det kan også være aktuelt at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke. 

Ansøgningsskemaet finder I under overskriften Selvbetjening.

Alle godkendte pleje- eller aflastningsfamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte pleje- eller aflastningsfamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen administreres af Socialstyrelsen. I ansøgningsskemaet kan I se, hvilke oplysninger, der bliver synlige på Tilbudsportalen, såfremt I godkendes som pleje- eller aflastningsfamilie. Disse oplysninger er markeret med en stjerne(*).

Når Vi har modtaget alle indledende oplysninger, og først herefter, starter den egentlige sagsbehandling af jeres ansøgning. Vi kontakter jer i forbindelse med sagsbehandlingen. 

Proces for godkendelse

Sådan indsender du din ansøgning via digital post

Børn med funktionsnedsættelse i aflastning

Plejefamilier, som udelukkende har børn med funktionsnedsættelse i aflastning

Hvis et behov for aflastning er opstået alene på baggrund af barnets/den unges funktionsnedsættelse, og hvis aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie, skal aflastningen ydes efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44.

Plejefamilier, der alene benyttes til aflastning efter servicelovens § 84, skal hverken godkendes som generelt egnet af socialtilsynet eller som konkret egnet af kommunen. 

Kommunen skal dog stå inde for aflastningsstedets generelle kvalitet, og skal føre personrettet tilsyn med indsatsen over for barnet i aflastningsfamilien efter servicelovens § 148, stk. 1. 

Det er vores erfaring i Socialtilsyn Øst, at nogle plejefamilier alene bruger den generelle godkendelse til at varetage sådanne aflastningsopgaver i henhold til servicelovens § 84. 

Vær opmærksom på, at den generelle godkendelse bortfalder hos plejefamilier, som de sidste 3 år udelukkende har haft aflastningsopgaver i henhold til servicelovens § 84. Dette fremgår af lov om socialtilsyn § 5 stk. 6. Socialtilsyn Øst vil i givet fald trække godkendelsen tilbage og give beliggenheds- og anbringelseskommunen besked.

Plejefamilierne skal derefter søge på ny, hvis de igen ønsker at have en generel godkendelse. 

Plejefamilier, der benyttes som led i andre aflastningsordninger jf. servicelovens § 52 stk. 3 nr. 5 skal fortsat være godkendt enten som generelt eller konkret egnet. 

Social og Indenrigsministeriet har den 5. januar 2016 besvaret en række spørgsmål fra Kommunernes Landsforening om reglerne for at anvende den forskellige typer af godkendelse. 

Læs brev fra Social- og Indenrigsministeriet om aflastningsfamilier og om konkrete godkendelser. 

Fortolkning af plejefamiliers godkendelseFeedback

Sidst opdateret

26.10.2018

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen her.