Spring til indhold

Socialtilsyn Østs årsrapport

Socialtilsyn Øst skal årligt udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet.

Socialtilsyn Øst udarbejder årligt en årsrapport, der beskriver socialtilsynets virke og resultater jf. lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18. Rapporten skal samtidig indeholde Socialtilsyn Østs generelle overvejelser om kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilier, der er omfattet af socialtilsynet, herunder den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene.

Årsrapportens indhold skal endvidere indgå i:

  • De regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne
  • Ledelses information internt i socialtilsynet


Derudover, giver årsrapporten øvrige interesserede mulighed for at følge arbejdet i socialtilsynet.

Socialtilsyn Østs årsrapport 2014

Socialtilsyn Østs årsrapport 2015

Socialtilsyn Østs årsrapport 2016

Socialtilsyn Østs årsrapport 2017Feedback

Sidst opdateret

26.10.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivning og bekendtgørelser her.