Spring til indhold

Samarbejde og dialog

Læs hvem Socialtilsyn Øst´ samarbejdspartnere er.

En forudsætning for et succesfuldt socialtilsyn er et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, regioner, private tilbud og Socialtilsyn Øst.

Socialtilsyn Øst udøver dialogbaseret virksomhed med størst mulig gennemsigtighed. Det betyder, at Socialtilsyn Øst forpligter sig til at drøfte den konkrete tilsynssag med tilbud og driftsherre, herunder redegøre fyldestgørende for trufne afgørelser, f.eks. påbud og skærpet tilsyn. Socialtilsyn Øst forpligter sig også til at indgå i en dialog med tilbud om årsrapporterne og indgå i både konkrete og generelle udviklingsdialoger, som har relevans for tilsynsopgaven.

Socialtilsyn Øst er forpligtet til at sikre et højt informationsniveau af tilsynsopgaven. Primært sikres dette med et højt informationsniveau på vores hjemmeside m.m., der suppleres med løbende informationsarrangementer, hvor brugere, pårørende, tilbud, driftsherrer og eventuelt andre interesserede har mulighed for at møde op og stille spørgsmål til tilsynsenhedernes forretningsgange.

Socialtilsyn Øst sikrer, at årsrapporten bliver gjort til genstand for dialog. I henhold til rammeaftalen på det sociale område.

Vores offentlige samarbejdspartnere er bl.a.:

SocialministerietDet er socialministeriet der har ansvaret for lovens rammer, bekendtgørelser og vejledninger.

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

SocialstyrelsenSocialstyrelsen har udarbejdet kvalitetsmodellen, som er grundlaget for det enkelte tilsynsbesøg. Styrelsen har ansvaret for en auditfunktion, hvor den skal kontrollere og følge de 5 socialtilsyns arbejde samt udviklingen på det faglige område.

Socialstyrelsen hjemmeside

KLKommunernes Landsforening er en interesseorganisation, der fungerer som talerør for landets 98 kommuner. KL har i forbindelse med etableringen af socialtilsynene været en aktiv medspiller.

KLs hjemmeside

KKR SjællandKommunekontaktrådene er det regionale led i KLs organisation. I KKR Sjælland mødes borgmestrene og andre politikere fra de 17 kommuner i region Sjælland for at diskutere og fastsætte fælles linjer samt koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

 

Læs mere om KKR Sjælland

Kommunalbestyrelsen i Holbæk KommuneKommunalbestyrelsen i Holbæk kommune har det øverste politiske ansvar for, at Socialtilsyn Øst opfylder sine forpligtelser.

Økonomiudvalget i Holbæk KommuneØkonomiudvalget i Holbæk Kommune er det udvalg, som Socialtilsyn Øst referere til i sit daglige virke.

Styregruppen for rammeaftalenStyregruppen har det direkte ansvar for at varetage koordineringen af politiske oplæg til KKR Sjælland på det specialisere socialområde.

Læs mere om rammeaftale SjællandFeedback

Sidst opdateret

26.10.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen