Spring til indhold

Formål med socialtilsyn

Her kan du læse om formålet med socialtilsynet.

Formålet med socialtilsynet er, at "bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene".

Med lov om socialtilsyn har Socialtilsyn Øst blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.Feedback

Sidst opdateret

19.02.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen