Spring til indhold

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelser på voksen området

Socialstyrelsen har revideret skemaerne til registrering og indberetning af magtanvendelser på voksenområdet. Som noget nyt, er der også udarbejdet særlige skemaer i forbindelse med indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning.
06.02.2017

Nye og enklere skemaer til indberetning af magtanvendelse på voksen området

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24, samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24 a findes på Socialstyrelsens hjemmeside http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/nye-og-enklere-skemaer-til-indberetning-af-magtanvendelse

Det anbefales, at skemaerne uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.
Der er fortsat mulighed for at de enkelte kommuner kan udarbejde deres egne skemaer, disse skal dog indeholde minimum de samme oplysninger, som skemaerne udarbejdet af Socialstyrelsen.
Socialtilsyn Øst anbefaler på denne baggrund at anvende Socialstyrelsens skemaer.

Skemaerne skal anvendes for magtanvendelser foretaget fra og med 1. januar 2017.Feedback

Sidst opdateret

04.10.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen