Spring til indhold

Information om godkendelse af budget 2016

15.12.2015

Socialtilsyn Øst har desværre måtte konstatere, at det i år ikke er muligt, at nå at behandle alle budgetter inden årets udgang. Vi bestræber os på, at behandle budgetterne i den rækkefølge de er indkommet på Tilbudsportalen. Socialtilsyns Øst forventer, at have behandlet alle budgetter inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Når budgettet er blevet behandlet vil tilbuddet få besked herom pr. mail.

Endvidere skal vi pointere, at socialtilsynet ikke godkender tilbuddets takst(er), men budgettet som helhed.Feedback

Sidst opdateret

04.10.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen