Notat om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108

Dette notat har til formål at hjælpe kommuner og socialtilsyn med forståelse af reglerne om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven.


Feedback

Sidst opdateret

15.04.2016

Ansvarlig redaktør

Lene Haffner Nielsen