Spring til indhold

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest d. 1. maj 2017.
27.04.2017

Alle tilbud er jf. § 17, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn forpligtede til at indberette deres årsrapport (den særlige indberetning) for det foregående kalenderår på Tilbudsportalen senest d. 1. maj 2017. Årsrapporten er således en del af indberetningen til Tilbudsportalen. Man indberetter årsrapporten ved at oprette og udfylde en ny årsrapport på siden ”Årsrapport” under fanen ”Økonomi” i indberetningen på Tilbudsportalen. Årsrapporten består af 12 økonomiske nøgletal om tilbuddet, nøgletal om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddets skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

 

Alle private tilbud er jf. §§ 17 og 18 i lov om socialtilsyn ligeledes forpligtede til at udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en godkendt revisor. Revisor er jf. § 10 bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn forpligtede til at indsende det reviderede regnskab med revisorpåtegning samt revisionsprotokol inkl. underskrifter til socialtilsynet via socialtilsynost@holb.dk senest d. 1. maj 2017.Feedback

Sidst opdateret

04.10.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen