Spring til indhold

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018, fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.
21.01.2019

Du kan læse mere om BPA og finde ansøgningsskema her.Feedback

Sidst opdateret

22.01.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen