Spring til indhold

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden inviterer til informationsmøde om BPA-virksomheder

27.06.2019

Formålet er at orientere og erfaringsudveksle om socialtilsynets tilsyn med foreninger og private virksomheder, som er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service. På mødet orienterer socialtilsynene kommunerne om den godkendelsesproces, socialtilsynet har været igennem, og som afsluttes den 1. juli 2019. Desuden orienteres generelt om socialtilsynets lovgrundlag og tilsynsopgave ift. BPA-virksomheder samt snitfladen til det kommunale tilsyn på området.

 

Se invitation og tilmelding HERFeedback

Sidst opdateret

27.06.2019

Ansvarlig redaktør

Henriette Andersen