Spring til indhold

Nye regler om lempelse af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

Der er kommet nye regler vedrørende midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud, https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/borgere-paa-sociale-botilbud-kan-nu-modtage-besoeg-paa-udearealer/

Orienteringsskrivelse fra social- og indenrigsministeriet ses her: https://sim.dk/media/38007/orienteringsskrivelse-om-midlertidigt-besoegsforbud-paa-det-sociale-omraade.pdf

Faktaark og besøgsrestriktioner ses her: https://sim.dk/media/38006/faktaark-om-besoegsrestriktioner.pdf

Bekendtgørelse ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/610

Retningslinjer for besøg og øget aktivitet på socialområdet ses her: https://sim.dk/media/38005/sst-retningslinjer-for-besoeg-og-oeget-aktivitet-paa-socialomraadet.pdfFeedback

Sidst opdateret

14.05.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær