Spring til indhold

Nye regler om besøgsforbud

06.04.2020

Social- og Indenrigsministeriet har bedt socialtilsynet om at orientere alle sociale tilbud om at der er fastsat nye regler om besøgsforbud, jf. bekendtgørelse nr. 372 af 4. april 2020 om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957 samt tilhørende orienteringsskrivelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213958

Bekendtgørelsens ikrafttræden den 5. april 2020 kl. 10, jf. bekendtgørelsens § 4, gælder et midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud.

 Feedback

Sidst opdateret

08.04.2020

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen