Spring til indhold

Indsendelsesfristen for årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen udskydes

Der er en ændringsbekendtgørelse, som er trådt i kraft den 23. april 2020.

Se orienteringsskrivelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9228

Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/485

 

Som følge af den ekstraordinære situation foranlediget af COVID-19 udskydes fristen for indsendelse af årsrapport 2019 på Tilbudsportalen.

Det betyder, at fristen for indsendelse af årsregnskab 2019 til Socialtilsyn Øst ligeledes udskydes.

Den nye frist for indsendelse af årsregnskab til Socialtilsyn Øst og årsrapport på Tilbudsportalen er den 1. august 2020.Feedback

Sidst opdateret

24.04.2020

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen