Spring til indhold

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest den 1. august 2020.

Årsrapport på Tilbudsportalen

Alle tilbud er jf. § 20, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn forpligtede til at indberette deres årsrapport 2019 (den særlige indberetning) på Tilbudsportalen. I år er fristen rykket til senest den 1. august 2020.

Vi anbefaler, at man indberetter årsrapporten i en separat sag på Tilbudsportalen uden at ændre i andre oplysninger i samme sag. Hvis man ønsker at indberette andre oplysninger også, kan man oprette en ny sag efterfølgende.

Årsrapporten består af økonomiske nøgletal om tilbuddet, nøgletal om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddet skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

Det reviderede årsregnskab

Alle private tilbud er jf. §§ 17 og 18 i lov om socialtilsyn ligeledes forpligtet til at udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en godkendt revisor. Revisor er jf. § 10 bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn forpligtet til at indsende det reviderede årsregnskab 2019 med revisorpåtegning samt revisionsprotokol inklusiv underskrifter til socialtilsynet via sikker mail siksocost@holb.dk eller mail socialtilsynost@holb.dk. I år er fristen ligeledes rykket til senest den 1. august 2020.Feedback

Sidst opdateret

03.07.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær