Spring til indhold

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport.

Alle tilbud er jf. § 17, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn forpligtede til at indberette deres årsrapport 2018 (den særlige indberetning) på Tilbudsportalen senest d. 1. maj 2019.

Man indberetter årsrapporten ved at oprette og udfylde en ny årsrapport på siden ”Årsrapport” under fanen ”Økonomi” i indberetningen på Tilbudsportalen. Årsrapporten består af 11-12 økonomiske nøgletal om tilbuddet, nøgletal om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddets skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år. 

Alle private tilbud er jf. §§ 17 og 18 i lov om socialtilsyn ligeledes forpligtede til at udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en godkendt revisor. Revisor er jf. § 10 bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn forpligtede til at indsende det reviderede årsregnskab 2018 med revisorpåtegning samt revisionsprotokol inkl. underskrifter til socialtilsynet via virk.dk senest d. 1. maj 2019.Feedback

Sidst opdateret

15.03.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen