Spring til indhold

Indsendelse af årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen

Husk at indsende årsregnskab og indberette årsrapport senest den 1. maj 2020.

Årsrapporten på Tilbudsportalen

Alle tilbud er forpligtede til at indberette deres årsrapport 2019Tilbudsportalen senest den 1. maj 2020.

Vi anbefaler, at årsrapporten indberettes i en separat sag på Tilbudsportalen uden at ændre i andre oplysninger i samme sag. Ønskes andre oplysninger indberettet, kan der oprettes en ny sag efterfølgende.

Årsrapporten består af økonomiske nøgletal om tilbuddet, nøgletal om sygefravær og personalegennemstrømning, samt tre beskrivende felter, hvor tilbuddets skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

Det reviderede årsregnskab

Alle private tilbud er forpligtet til at udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en godkendt revisor. Revisorer for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn er forpligtet til at indsende det reviderede årsregnskab 2019 med revisorpåtegning samt revisionsprotokol inklusivt underskrifter til socialtilsynet via virk.dk senest den 1. maj 2020.Feedback

Sidst opdateret

10.03.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær