Spring til indhold

Indberetning af budget 2020 for sociale tilbud

Tiden nærmer sig for indberetning af budget 2020

Private tilbud skal indberette budget 2020 senest den 1. oktober 2019, mens kommunale og regionale tilbud skal indberette budget 2020 senest den 15. november 2019. De kommunale og regionale tilbuds budgetter indberettes med forbehold for kommunalbestyrelsens eller regionsrådets godkendelse.

Budgettet skal indberettes på Tilbudsportalen i Socialstyrelsens budgetskema, som er tilgængelig på Tilbudsportalen.

Udfordringer med Tilbudsportalen

På nuværende tidspunkt er det alene muligt at indberette ét dokument pr. budgetår på Tilbudsportalen. Såfremt der er afdelingsbudgetter, takstberegninger eller lign., som tilbuddet ligeledes ønsker at indberette til socialtilsynet udover tilbuddets samlede budget, så skal det gøres på følgende måde; Der oprettes kopier af fanen med budgetskemaet i skabelonen, og i de nye faner kan man indtaste de enkelte afdelingsbudgetter. Ved tekniske udfordringer kan man i stedet for indsende alt materiale udover tilbuddets samlede budget til socialtilsynets hovedpostkasse socialtilsynost@holb.dk.

I den nye Tilbudsportal stilles der ved første indberetning krav til, at alle oplysninger på Tilbudsportalen indberettes som én samlet indberetning til godkendelse. Derudover er det ikke muligt at indsende ændringer i enkelte trin i indberetningen, før den første indberetning, indeholdende alle trin, er blevet godkendt.

Dette betyder blandt andet, at når den første indberetning i den nye Tilbudsportal er indsendt til godkendelse, vil det ikke være muligt at indberette budget 2020, før den første indberetning er blevet godkendt. Derfor anbefaler Tilbudsportalen, at budget 2020 indsendes sammen med den første indberetning, hvis denne endnu ikke er indsendt til godkendelse.

Frister for behandling af budgetter

Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene inden den 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest den 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem den 1. oktober og den 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest den 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.Feedback

Sidst opdateret

20.09.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær