Spring til indhold

Gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg

Folketingets partier indgik i uge 17 en politisk aftale, 
https://sim.dk/media/37951/aftale_om_initiativer_for_saarbare_og_udsatte_grupper_apr2020.pdf 
der betyder, at socialtilsynene nu gennemfører almindelige fysiske tilsynsbesøg.

For at minimere smitterisiko og efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil vi blandt andet i forbindelse med besøg;

  • spørge til aktuel sygdom, herunder om der er konstateret eller mistanke om corona/covid-19 hos jer
  • vi vil undlade at give hånd
  • holde afstand
  • holde besøgene korte
  • så vidt muligt afvikle de fysisk tilsynsbesøg udendørs

Mange af jer vil opleve, at vi vil kombinere fysiske og virtuelle besøg, for at mindske tiden vi er fysisk tilstede hos jer.

Vi ser frem til at mødes med jer igen, og stil endelig spørgsmål til jeres tilsynskonsulent, hvis vi kan bidrage med oplysning.Feedback

Sidst opdateret

28.04.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær