Spring til indhold

Digitalisering af oplysningsskemaer for sociale tilbud

Socialtilsyn Øst har digitaliseret flere oplysningsskemaer, som sociale tilbud skal udfylde i forbindelse med gennemførelse af tilsyn.

Årsagen til digitaliseringen er, at vi gerne vil gøre skemaerne mere brugervenlige for både tilbuddene og tilsynskonsulenterne. Flere af skemaerne er indarbejdet i det samme skema, men med link til Excel-filer, som skal vedhæftes oplysningsskemaet. Derudover er oplysningsskemaerne blevet revideret.

Oplysningsskemaerne implementeres pr. 1. februar 2021.

Hvis I oplever tekniske udfordringer ved udfyldelse af oplysningsskemaerne, skal I tage kontakt til Heidi Mødekjær på telefonnummer 72 36 32 58 eller via e-mail: Heimo@holb.dk. Er udfordringerne af socialfaglig karakter, skal I kontakte den tilsynskonsulent, der fører tilsyn med jeres tilbud.Feedback

Sidst opdateret

29.01.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær