Spring til indhold

Arbejdsgivers og personales ansvar for at hindre smittespredning

Sundhedsstyrelsen har udsendt skrivelse, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personale-og-arbejdsgivers-ansvar--i-sundheds-og-aeldresektoren-for-at-hindre-smittespredning-COVID,, der beskriver det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og medarbejdere på hospitaler, plejecentre, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19.

 Alle arbejdsgivere og personale på sundheds- og ældreområdet og i indsatser for socialt udsatte, der har direkte kontakt med patienter/borgere, er omfattet af skrivelsen.Skrivelsen er en revision af og erstatter Sundhedsstyrelsens skrivelse til Danske Regioner, regionerne og KL af 13. marts 2020: ”Personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19”.

Herudover har Sundhedsstyrelsen lagt en informationspakke med forskellige materialer, plakater og tre korte film til ledere og medarbejdere med ansvar for ældre, socialt udsatte og andre borgere. Denne ses her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Information-om-COVID-19-til-det-kommunale-sundheds-_-social--og-aeldreomraadeFeedback

Sidst opdateret

08.04.2020

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen