Spring til indhold

Ændring af lov om socialtilsyn pr. 1. juli 2020

Den 1. juli 2020 trådte en ændring af lov om socialtilsyn i kraft. Ændringen indebærer flere forhold som har betydning for sociale tilbud. De ændrede regler handler om:

  • Fremover skal alle botilbud og opholdssteder indhente straffeattester på samtlige medarbejdere i tilbuddet.
  • Kvalitetsmodellens tematekst under temaerne Selvstændighed & relationer samt Sundhed & trivsel, ændres, så brug af sociale medier indgår som et af flere forhold, som socialtilsynet skal vurdere et tilbuds kvalitet på.
  • Der indføres en lempelse i lov om socialtilsyn, der betyder, at fonde lettere kan få godkendt ændringer af formålsbestemmelsen i vedtægten, hvis en række betingelser i forhold til den nye formålsbestemmelse er opfyldt.
  • Socialtilsynet skal fra 1. juli godkende og føre tilsyn med tilbuddenes samlede indsats efter serviceloven. Det betyder, at socialtilsynets tilsyn med sociale tilbud efter serviceloven omfatter både bodelen og den øvrige indsats efter serviceloven, der ydes i tilbuddet. For eksempel skal socialtilsynet fremover føre tilsyn med indsatser efter § 84, når denne er en del af tilbuddet.

 

I kan læse mere om de nye regler her.Feedback

Sidst opdateret

13.07.2020

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen