Spring til indhold

Ændring af besøgsforbud på det sociale område

Der er en  ændringsbekendtgørelse som er trådt i kraft den 8. april 2020.

Se orienteringsskrivelse her: https://sim.dk/media/37938/orienteringsskrivelse-om-aendring-af-bekendtgoerelse-om-besoegsforbud.pdf

Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213968Feedback

Sidst opdateret

08.04.2020

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen