Spring til indhold

Ændring af praksis i brugen af dispensationer

31.01.2018

Det har hidtil været muligt for tilbud og plejefamilier at søge om en dispensation fra deres godkendelse, hvis særlige forhold gjorde sig gældende. Børne-og Socialministeriet har i et vejledende svar til Ankestyrelsen den 6. september 2017, i en ny præcisering af brugen af socialtilsynslovens § 5, stk. 6, understreget, at en forudsætning for, at der kan træffes afgørelse om en dispensation er, at socialtilsynet forinden har taget stilling til, om tilbuddet eller plejefamilien kan godkendes generelt til den ønskede udvidelse og dermed få ændret sit eksisterende godkendelsesgrundlag. Ankestyrelsen har på denne baggrund ændret sin praksis, hvilket betyder, at socialtilsynet først skal vurdere muligheden for en væsentlig ændring af tilbuddet eller plejefamiliens eksisterende godkendelse, førend der kan træffes en afgørelse om dispensation. 

Socialtilsyn Øst vil dermed ikke længere behandle dispensationsansøgninger, før vi har truffet afgørelse om, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien generelt kan godkendes til den ønskede udvidelse som en væsentlig ændring.

I forbindelse med ændringen af praksis for bevilling af dispensation, er der kommet et nyt skema til tilbud, som skal benyttes til ansøgning af væsentlig ændring. I tilfælde af afslag på ændring af den generelle godkendelse, kan man ved afkrydsning i skemaet samtidig anmode socialtilsynet om at vurdere, om der i stedet kan gives dispensation.

I forhold til plejefamilier skal det hidtidige skema om ændring af godkendelse anvendes. I dette skema skal plejefamilien anføre om der samtidig søges dispensation.

Skemaet findes herFeedback

Sidst opdateret

31.01.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen