Spring til indhold

Whistleblow-henvendelser

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Øst, hvis du har oplysninger om en plejefamilie eller et socialt tilbud, der kræver opmærksomhed eller handling.

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du direkte tilkendegiver andet.

Det kan være oplysninger om plejefamiliens/tilbuddets pædagogik og omgangstone, ledelse, fysiske rammer mv.  Alle, uanset tilknytning til plejefamilien eller det sociale tilbud, kan henvende sig.

Hvis oplysningerne drejer sig om sagsbehandlingen f.eks. fastsættelse af samvær med et konkret barn/ung, bevillinger eller lignende spørgsmål, som du gerne vil have svar på, skal du kontakte sagsbehandler i kommunen. Hvis du er forældre eller pårørende til barn eller voksen i tilbud/plejefamilie, og gerne vil have, at der tages stilling i din pårørendes sag, skal du ligeledes kontakte vedkommendes sagsbehandler.

Hvis du har konkret viden om strafbare forhold f.eks. vold eller seksuelle overgreb, bør du også kontakte politiet.

Underretninger om sundhedsmæssige forhold f.eks. fejlmedicinering og andre utilsigtede hændelser, bør også ske til Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk

Whistleblow telefonnummer

72 36 14 53

Mandag - torsdag: Kl. 9:00 - 15:00

Fredag: Kl. 9:00 - 12:00

Helligdage lukket.

Elektronisk indberetning

Brug dette link

Kontakt den rigtige whistleblower ordning

Det er vigtigt, at du kontakter dét Socialtilsyn, der fører tilsyn i den kommune hvor tilbuddet eller plejefamilien ligger, som du har bekymrende oplysninger om.

Kontakt det rigtige Socialtilsyn

Du kan finde de andre Socialtilsyns whistlerblow-funktion her:

Socialtilsyn Hovedstaden
Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn Midt

ElektroniskDer er mulighed for at benytte denne webformular til din whistleblow henvendelse til Socialtilsyn Øst.

Webformular

TelefonTelefonnummer 72 36 14 53

Dette nummer er reserveret til whistleblows og at øvrige opkald henvises til at anvende hovednummeret.

Mandag – torsdag 9.00 – 15.00
Fredag 9.00 – 12.00
Helligdage lukket

OpslagDette opslag , indeholder de vigtigste informationer omkring anonyme henvendelser. I som tilbud eller andet, er velkommen til, at hænge det op.

OpslagFeedback

Sidst opdateret

18.10.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen