Spring til indhold

Visitation til boformer efter serviceloven og almenboligloven

Visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Socialtilsynene har konstateret, at der i praksis kan være usikkerhed om, hvorvidt den enkelte boform er omfattet af den ene eller anden lovgivning.

Der kan være konsekvenser af usikkerheden om, hvilken lovgivning den enkelte boform er omfattet af, herunder:

  • Det har betydning for registeringen på Tilbudsportalen.
  • Det har betydning for, om og i hvilket omfang boformen er omfattet af socialtilsynet.
  • Det har betydning for beboernes rettigheder og pligter i forhold til boligen.

Social og Indenrigsministeriet har i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet et notat om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven. 

Notatet indeholder følgende afsnit:

  1. Boformen juridiske grundlag
  2. Visitation til boligerne
  3. Adskillelse af botilbud og service
  4. Nedlæggelse af boformer, udvisitering og opsigelse
  5. Flytning efter reglerne om magtanvendelse

Der er nu kommet en vejledning fra Social- og Indenrigsministeriet om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske grundlag. Formålet med vejledingen er, at skitsere nogle løsningsmuligheder for kommuner og driftsherrer af døgntilbud med henblik på, at de kan tilrettelægge en proces, hvor der tilvejebringes overensstemmelse mellem døgntilbuddets juridiske grundlag og beboernes visitationsgrundlag.

Læs vejledningen af 24.11.2016 her

Læs orientering om vejledningen her

Læs notat af 07.04.2016 herFeedback

Sidst opdateret

12.12.2016

Ansvarlig redaktør

Kirsten Bek Pedersen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen her.