Spring til indhold

Tilbudsportalen

Ændringer i Tilbudsportalen for sociale tilbud og plejefamilier

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Social- og Integrationsministeriet har udsendt bekendtgørelsen om Tilbudsportalen, som bl.a. handler om godkendelse af – og tilsyn med – tilbud.

Tilbudsportalen.dk er et centralt omdrejningspunkt for bl.a. godkendelse af og tilsyn med det, som i lovgivningen betegnes som "visse private tilbud". Det skal sikre, at borgere, leverandører og myndigheder kan søge alle de nødvendige oplysninger elektronisk.

Lovteksten understreger, at det er myndighedernes pligt at skrive oplysningerne på en måde, således at også andre end jurister får mulighed for at gennemskue regler, vejledninger mv.

Tilbudsportalen skal indeholde kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område. Det gælder f.eks.:

  • Særlige dagtilbud
  • Særlige klubtilbud
  • Godkendte plejefamilier
  • Generelt godkendte kommunale plejefamilier
  • Behandling af stofmisbrugere
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Botilbud, forsorgshjem, kvindekrisecentre mv.

Godkendelse af organisationer og metoder

Bekendtgørelsen stiller specifikke krav til de oplysninger om tilbuddet, der skal ligge på Tilbudsportalen. Det gælder bl.a. oplysninger om ejerens økonomi.

Et andet eksempel er, at kommunalbestyrelsen skal godkende opholdssteders, botilbuds og behandlingstilbuds pædagogiske metoder og målsætninger.

Da bekendtgørelsen er ret omfattende og meget detaljeret, bør den gennemlæses omhyggeligt af de involverede.

TilbudsportalenFeedback

Sidst opdateret

29.08.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen